Recent Changes

Thursday, March 1

 1. page Welkom edited Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen! Beste bezoeker, Wij zijn inmiddels …

  Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen!
  Beste bezoeker,
  Wij zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een nieuwe meertaligheid & taalstoornissen website op een ander domein. Voor wikispaces in juli uit de lucht gaat zullen wij de nieuwe website online hebben. Meer info volgt.
  Met vriendelijke groet,
  Petra Bos & het team

  Voor wie is deze Wiki bedoeld?
  Deze wiki is bedoeld als een hulpmiddel aan logopedisten, klinisch linguïsten en andere taalonderzoekers die te maken krijgen met meertalige kinderen die worden doorverwezen met een vermoeden van een specifieke taalstoornis in de gesproken taal. Van taalonderzoekers kan niet verwacht worden dat zij kennis hebben van tientallen talen. Ook zijn er voor veel talen geen genormeerde toetsen voorhanden om vast te stellen of een kind een verstoorde taalontwikkeling heeft. Met deze wiki proberen wij een handreiking te bieden in deze situatie. Tevens kan deze pagina inzichtgevend zijn voor leerkrachten die met meertalige leerlingen te maken hebben.
  (view changes)
  5:04 am

Sunday, January 28

 1. page Zweeds edited ... Het Zweeds heeft dezelfde woordvolgorde als wij die kennen, namelijk SVO. Mogelijke vragen a…
  ...
  Het Zweeds heeft dezelfde woordvolgorde als wij die kennen, namelijk SVO.
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  VindtOm u behulpzaam te zijn bij het kindonderscheiden van geproduceerde fouten in het gebruikNederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van hulpwerkwoordentaalproducties aan de hand van deze vragenlijsten is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het Zweeds en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen
  in talige kenmerken tussen de tegenwoordige tijd lastig?
  Worden er veel
  moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot fouten gemaakt met werkwoordsvervoegingen in het Nederlands die gerelateerd zijn aan de regelmatige verleden tijd?
  Maakt
  moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Zweeds. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die
  het kind fouten gerelateerdin de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen
  aan woordvolgorde?ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragenlijst in relatie tot problemen in het Nederlands. Wanneer hier vaak 'ja' op wordt geantwoord, is er mogelijk sprake van negatieve transfer vanuit het Zweeds.
  Fonologie

  Heeft het
  ...
  moeite met werkwoorden die een plaatsing aangeven? (bijv. de Nederlandse werkwoorden zetten, leggen, zitten en hangen)
  Laat
  toonhoogte van woorden?
  Morfologie
  Ontstaan er moeilijkheden bij de complexe werkwoordsvervoeging? Gebruikt
  het kind enkel tijdsmarkering, maar geen overeenkomst met het onderwerp?
  Syntaxis
  Worden hogergeplaatsten aangesproken met jij in plaats van u?
  2. Vragenlijst in relatie tot problemen in het Zweeds. Wanneer hier
  vaak onbepaalde'ja' op wordt geantwoord, is er mogelijk sprake van een TOS.
  Fonologie
  Heeft het kind in het Zweeds moeite met het produceren van bepaalde klanken, terwijl dat niet meer verwacht wordt op zijn of haar leeftijd?
  Morfologie
  Heeft het kind problemen met het vervoegen van werkwoorden?Vindt het kind het gebruik van hulpwerkwoorden in de tegenwoordige tijd lastig?
  Heeft het kind moeite met het kiezen van een werkwoord dat de plaatsing van een object weergeeft?
  Worden
  lidwoorden weg?niet op de correcte manier gebruikt of zelfs vergeten?
  Syntaxis
  Heeft het kind moeite met woordvolgorde in het Zweeds?
  Pragmatiek
  Maakt het kind weinig oogcontact, is het verminderd wederkerig en heeft het zwakke communicatieve vaardigheden in de moedertaal?

  1. Algemene informatie over het Zweeds
  Het Zweeds behoort samen met het Deens, Noors, Faerӧers en IJslands tot de Noord-Germaanse talen, die een vertakking zijn van de Indo-Europese taalfamilie. Het Zweeds wordt in Zweden gesproken, maar het is ook één van de twee officiële talen in Finland. Op de eilandengroep Åland, gelegen tussen Zweden en Finland, is het Zweeds de enige officiële taal - hoewel het een provincie van Finland is.
  (view changes)
  9:24 am
 2. page Zweeds edited ... den Heuij en Soraya Hoegee 0. Praktische informatie voor taalonderzoek Mogelijke probleme…
  ...
  den Heuij en Soraya Hoegee
  0. Praktische informatie voor taalonderzoek
  Mogelijke problemen in het Nederlands als gevolg van transfer
  (view changes)
  8:59 am
 3. page Tigrinya edited ... Het Tigrinya verschilt in een aantal opzichten van het Nederlands, op zodanige wijze dat er pr…
  ...
  Het Tigrinya verschilt in een aantal opzichten van het Nederlands, op zodanige wijze dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van fonologie, morfologie en syntaxis. Als u onderstaande problemen constateert bij een jonge leerder van het Nederlands met het Tigrinya als moedertaal, hoeft dat dus niet per se te wijzen op een TOS.
  Fonologie
  Een Eritrese leerder met
  Morfologie
  Er worden niet heel veel problemen verwacht (behalve de ‘normale’ problemen die veel NT2’ers ervaren), hoewel het Tigrinya eigenschappen heeft die het Nederlands helemaal niet kent (bijvoorbeeld het gebruik van naamvallen).
  (view changes)
  8:58 am
 4. page Tigrinya edited ... pagina: Tyche Grijns en Grijns, Ayelet Karo en Soraya Hoegee 0. Praktische informatie …
  ...
  pagina: Tyche Grijns enGrijns, Ayelet Karo en Soraya Hoegee
  0. Praktische informatie
  Mogelijke problemen in het Nederlands als gevolg van transfer
  (view changes)
  8:58 am
 5. page Spaans edited ... der Lee en Soraya Hoegee 0. Praktische informatie voor taalonderzoek Mogelijke problemen …
  ...
  der Lee en Soraya Hoegee
  0. Praktische informatie voor taalonderzoek
  Mogelijke problemen in het Nederlands als gevolg van transfer
  (view changes)
  8:55 am
 6. page Singalees edited ... 2. Vragenlijst in relatie tot problemen in het Singalees. Wanneer hier vaak 'ja' op wordt gean…
  ...
  2. Vragenlijst in relatie tot problemen in het Singalees. Wanneer hier vaak 'ja' op wordt geantwoord, is er mogelijk sprake van een TOS.
  Fonologie
  ...
  in het PoolsSingalees moeite met
  Morfologie
  Heeft het kind problemen met het vervoegen van werk-/ voornaamwoorden in het Singalees?
  (view changes)
  8:54 am
 7. page Singalees edited ... Pragmatiek Heeft het kind moeite om “u” te gebruiken? ... in het Pools. Singalees. Wann…
  ...
  Pragmatiek
  Heeft het kind moeite om “u” te gebruiken?
  ...
  in het Pools.Singalees. Wanneer hier
  Fonologie
  Heeft het kind in het Pools moeite met het produceren van bepaalde klanken, terwijl dat niet meer verwacht wordt op zijn of haar leeftijd?
  (view changes)
  8:54 am
 8. page Singalees edited ... pagina: Canan Özay & Özay, Irene Strikkers en Soraya Hoegee 0. Praktische informati…
  ...
  pagina: Canan Özay &Özay, Irene Strikkers en Soraya Hoegee
  0. Praktische informatie voor0. Praktische informatie voor taalonderzoek
  Mogelijke problemen in het Nederlands als gevolg van transfer
  (view changes)
  8:53 am
 9. page Japans edited ... Ook zullen de bijwoordelijke bepalingen moeilijk zijn voor Japanse kinderen. De bijwoordelijke…
  ...
  Ook zullen de bijwoordelijke bepalingen moeilijk zijn voor Japanse kinderen. De bijwoordelijke bepalingen kunnen in het Japans op willekeurige plekken tussen het subject en het werkwoord komen te staan. In het Nederlands kun je niet zeggen “ik naar huis loop”: waar de bijwoordelijke bepaling staat, hangt af van de tijd waarin de zin staat.
  Bovendien is Japans een agglutinerende taal, wat betekent dat morfemen aan het woord vastgeplakt worden om een ontkenning, bijwoordelijke bepaling of tijd uit te drukken. In het Nederlands worden er geen morfemen aan woorden geplakt, wat Japanse kinderen fout kunnen doen.
  Samengestelde zinnen
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementenEr is helaas maar beperkt onderzoek gedaan naar taalontwikkelingsstoornissen in het Japans. Hierdoor kunnen er bijna geen uitspraken gedaan worden over specifieke TOS-elementen in deze taal. Waar wel naar gevraagd kan worden, is het volgende:- Heeft het kind moeite met de juiste tijdsaanduiding?- Heeft het kind moeite met aanwijzend voornaamwoorden?- Heeft het kind moeite met de naamvallen?
  A1
  (view changes)
  8:52 am

More