Bibliografie van onze literatuurstudie


Babur, E., M. Rothweiler & S. Kroffke (2007). Spezifische Sprachentwicklungsstörung in der Erstsprache Türkisch. Linguistische Berichte, 112, 377-402.

Blumenthal, M. (2009). Meertalige Ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. Acco: Leuven/Den Haag. Zie onderaan deze pagina bij de "websites" voor downloadbaar materiaal dat bij dit boek hoort!

Boerma, T., Chiat, S., Leseman, P., Timmermeister, M., Wijnen, F., & E. Blom (2015). A Quasi-Universal Nonword Repetition Task as a Diagnostic Tool for Bilingual Children Learning Dutch as a Second Language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58, 1747-1760.

Boerma, T., Leseman, P., Timmermeister, M., Wijnen, F., & E. Blom (2016). Narrative abilities of monolingual and bilingual children with and without language impairment: implications for clinical practice. International Journal of Language and Communication Disorders, 51(6), 626-638.

Boerma, T., & E. Blom (2017). Assessment of bilingual children: What if testing in both languages is not possible? Journal of Communication Disorders, 66, 65-76.

Bol, G. & F. Kuiken (1988). Grammaticale analyse van taalontwikkelingsstoornissen. Dissertatie Universiteit van Amsterdam (beschrijving GRAMAT).

Bol, G. & F. Kuiken (1994). Verschillen en overeenkomsten tussen de verwerving van Nederlands als eerste en tweede taal. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 3 (4), 227-240.

Crutchley, A. (2000). Bilingual children in language units: Does having ‘well-informed’ parents make a difference? International Journal of Language and Communication Disorders,
35(1), 65-81.

Goorhuis, S.M. & A.M. Schaerlaekens (2000). Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht: de Tijdstroom (beschrijving GSM, Gereviseerde SM).

Jong, J. de, A. Orgassa & N. Cavus (2007). Werkwoordscongruentie bij bilinguale kinderen met een taalstoornis.
Stem- Spraak en Taalpathologie, 15, 143-158.

Julien, M. (2008). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Pearson: Amsterdam.

Luinge, M.R. (2005). The language-screening instrument SNEL. Dissertatie Universiteit Groningen (beschrijving SNEL).

Orgassa, A. & F. Weerman (2008). Dutch gender in specific language impairment and second language acquisition. Second language Research, 24, 333-364.

Paradis, J., M. Crago, F. Genesee & M. Rice (2003). French-English children with SLI: How do they compare with their monolingual peers? Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46(1), 113-127.

Paradis, J. (2004). The relevance of specific language impairment in understanding the role of transfer in second language acquisition. Applied Psycholinguistics, 25, 67-82.

Paradis, J., F. Genesee & M. Crago (2011). Dual language development and disorders. A handbook on bilingualism and second language learning. Second edition. Brookes: Baltimore.

Salameh, E.-K., G. Håkansson & U. Nettelbladt (2004). Developmental perspectives on bilingual Swedish-Arabic children with and without language impairment: A longitudinal study. International Journal of Language and Communication Disorders, 39(1), 65-91.

Sanz-Torrent, M., E. Serrat, L. Anderu & M. Serra (2008). Verb morphology in Catalan and Spanish in children with specific language impairment. A developmental study. Clinical Linguistics & Phonetics, 22, 459-474.

Verhoeven, L., J. Steenge & H. van Balkom (2011a). Verb morphology as clinical marker of specific language impairment: Evidence from first and second language learners. Research in developmental disabilities, 31, 1186-1193.

Verhoeven, L., J. Steenge, Van Weerdenburg & H. van Balkom (2011b). Assessment of second languge proficiency in billingual children with specific language impairment: A clinical perspective. Research in Developmental Disabilities, 32, 1798-1807.

Meer lezen?

Hieronder staan nog meer artikelen die wij tegenkwamen in onze zoektocht. We konden niet alles meenemen in onze literatuurstudie, maar voor wie over een bepaald onderwerp meer wil weten, staan hier nog wat leestips:

Leonard, L. (1998). Specific Language Impairment. Cambridge, MA: The MIT Press.

Norbury, C., D.V.M. Bishop & J. Briscoe (2001). Production of English finite verb morphology: a comparison of SLI and mild-moderate hearing impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44, 165–178.

Rice, M., K. Wexler & P. Cleave (1995). Specific language impairment as a period of extended optional infinitive. Journal of Speech and Hearing Research, 38, 850–863.

Rice, M. L., K. Wexler & S. Hershberger (1998). Tense over time: The longitudinal course of tense acquisition in
children with specific language impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41,1412–1431.

Rice, M. L. & K. Wexler (1996). Tense over time: The persistence of optional infinitives in English in children with SLI. In A. Stringfellow, D. Cahana-Amitay, E. Hughes, & Z. Zukowski (Eds.), Proceedings of the 20th annual Boston University Conference on Language Development (Vol. 2). Somerville, MA: Cascadilla Press.


Websites

Speech Accent Archive: website met een beschrijving van honderden talen, vooral gericht op klanken en uitspraak, met spraaksamples

Segmental Phonology: idem, maar met nadruk op de klankleer, met 21 talen.

Te downloaden materiaal dat hoort bij het boek Meertalige ontwikkeling van Mirjam Blumenthal.